BELGISCHE BOND voor AQUARIUM-en TERRARIUMHOUDERS  vzw

Nieuws Flash

Lees hier als eerste alle BBAT-nieuws oa.
    Positieflijsten
    Bondsberichten

Ľ BBAT-nieuws ╗


- Sponsors in de kijker


Adressenlijst Diensten

- AQUARIUMWERELD

Een eerste dienst naar de leden toe is natuurlijk de uitgifte van ons maandblad Aquariumwereld

Een 12-koppig redactieteam onder de leiding van een hoofdredacteur staat in voor de samenstelling van het blad, het taalkundig en wetenschappelijk nazicht van de artikels, het uitzoeken van de bijpassende foto's, enz...
Zij zorgen er voor dat zoveel mogelijk aspecten van onze boeiende hobby behandeld worden, zodat iedereen er wel zijn gading in vindt.
- Meer info. (Bezoek de website Aquariumwereld)

top

- Bekwaamheids-attesten

Het Bewijs van Bekwaamheid is een "aquaristisch rijbewijs" dat aantoont dat de houder ervan voldoende basiskennis bezit om de hobby op een verantwoorde wijze te beoefenen.

Om het Bewijs van Bekwaamheid te verkrijgen dient de kandidaat te slagen in een proef waarop 40 meerkeuze vragen zullen gesteld worden.
De kandidaat dient hierbij ten minste 70% van de punten te behalen, t.t.z. 28 van de 40 vragen juist beantwoorden.
De basiskennis van het verantwoord aquariumhouden is de enige voorwaarde tot het behalen van een "Bewijs van Bekwaamheid". Kennis van nomenclatuur en wetenschappelijke benamingen zijn ondergeschikt. Het gaat hier enkel over theoretische kennis.
- Meer info.

top

- BIBLIOTHEEK

Nauw aansluitend bij de redactie van Aquariumwereld werd een gezamenlijke en gespecialiseerde bibliotheek opgestart.

In deze bibliotheek zijn tijdschriften(103 verschillende) recente en oudere boeken(750 stuks), vivariumkaarten en wetenschappelijke studies (totaal 6125) van over de gehele wereld opgenomen.

top

- BOEKENDIENST

Deze dienst houdt nauwgezet in het oog welke publicaties er op aquaristisch of terrariumgebied verschijnen in BelgiŰ of de ons omringende landen.

Door gezamenlijke aankoop kunnen deze boeken dan tegen een gunstiger tarief aan de ge´nteresseerde leden aangeboden worden.
- Meer info.

top

- BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN

Er zijn altijd mensen die een ruimere belangstelling voor hun hobby vertonen en die er alles over willen weten.
Daarom zijn zij ge´nteresseerd in b.v. een gespecialiseerd tijdschrift of een buitenlandse publicatie.

Door groeperen van al deze aanvragen kan de BBAT bij de uitgevers van deze tijdschriften meestal een ruime korting bekomen, die zij ter beschikking stelt van haar leden.
- Meer info.

top

- DIADIENST

Ter ondersteuning van de vergaderingen kunnen de bij de Bond aangesloten verenigingen beroep doen op een aantal diavoordrachten.

Deze reeksen werden door ervaren liefhebbers samengesteld en behandelen zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals b.v. "Aziatische Barbussen" - "Corydora's" - "Labyrintvissen" - "Macrofotografie" tot een heuse "Cursus LATIJN voor Vivariumhouders", samen een 40- tal onderwerpen.
- Meer info.

top

- INBINDDIENST

De BBAT is er van overtuigd dat haar tijdschrift "Aquariumwereld" van een dergelijke kwaliteit is dat velen het voor de toekomst willen bewaren.
De beste manier is het te laten inbinden als boek.

Hiervoor stelt de Bond een speciale INBINDBAND ter beschikking met goudopdruk.
- Meer info.

top

- KEURMEESTERS

Verenigingen pogen door hun werking aan de leden mee te geven hoe een goed vivarium (aquarium, terrarium of vijver) wordt ingericht, bevolkt en beplant in de hoop dat de liefhebber hieruit bijleert en zijn vivarium op een dier- en natuurvriendelijke manier zal opzetten en onderhouden.

Het kan zijn dat een liefhebber die ervan overtuigd is het goed te doen, ook eens het oordeel wenst van een onafhankelijk, doch bekwaam iemand.

De inrichters van tentoonstellingen kunnen, om het niveau van hun werk in te schatten, beroep doen op een deskundig persoon om een oordeel te vellen over de kwaliteit van de tentoongestelde vivaria.

Hiervoor richtte de BBAT een dienst KEURMEESTERS op.
Deze personen moeten een heus examen afleggen om hun kunde te bewijzen.

De keurmeesters moeten hun oordeel over een vivarium geven volgens strenge richtlijnen die rekening houden met zowel de dieren en planten, de technische uitrusting, de verzorging, de decoratie enz...

Er wordt een keuringsverslag opgemaakt en bij optellen van de diverse quoteringen wordt een eindresultaat opgemaakt.

Vivaria van 1ste rang, dwz vanaf >90%, worden bedeeld met een BONDSDIPLOMA!
- Meer info.

top

- LIDKAART VOORDEEL

Op vertoon van een geldige BBAT-lidkaart bieden vele handelaars en/of activiteiten een korting aan.

Via deze dienst wordt alles steeds overzichtelijk in het blad "Aquariumwereld" en op de website geco÷rdineert, ook zoekt deze dienst steeds verder hoe het "Lidkaart Voordeel" tot een echt voordeel voor de leden kan uitgewerkt worden.
- Meer info.

top

- SCHAKEL

Het is voor de aangesloten verenigingen natuurlijk van belang dat zij voortdurend op de hoogte worden gehouden van wat er zich in de BBAT of de andere verenigingen afspeelt.
Hiervoor wordt een contactblad uitgegeven, nl. SCHAKEL. - Ondertussen is de papieren versie vervangen door pdf-bestanden, en nu volledig digitaal te raadplegen.

Hierin wordt de werking van alle diensten vermeld, worden de diverse clubadressen bijgehouden, worden de artikels van algemeen nut bewaard, worden aankondigingen van manifestaties en tentoonstellingen opgenomen en verder ALLE informatie welke maar van enig belang kan zijn voor de club.
- (Inloggen bij Schakel)

top

- SPREKERSLIJST

Aanvullend aan het voorgaande, beschikt BBAT over een aantal deskundige sprekers, die een of meerdere voordrachten samenstelden en deze "life" bij de verenigingen brengen.

Door op deze lijst als spreker te fungeren, hebben deze mensen zich akkoord verklaard met het sprekersreglement van de Bond, dat garandeert dat de club die een beroep doet op zo'n spreker, vooraf weet dat kwaliteit geboden wordt tegen een vaste, gunstige tarief.

top

 

 


Deze maand in
- Aquariumwereld -
ons hobbyblad.

juli/augustus 2024

- Waterplanten of moerasplanten ?
- De moeilijke soortbepaling
  bij cryptocorynen
- De kleur van onze crypto's
- Crypto's eenvoudig vermeerderen
- Cryptocorynen voor het
  aquarium met hard water
  en zonder CO2 toevoeging
- Cryptocoryne crispatula
  var. Kubotae
- Crypto's uit Sri Lanka

- BBAT-Info

Meer info ?    
Website Aquariumwereld    

 

 


BBAT - uitgaven

EEN AQUARIUMWERELD BEGINNEN

Meer info ?   
 

 

BBAT-Babbelbox

 

 

Top  

Privacy Policy - Disclaimer