BELGISCHE BOND voor AQUARIUM-en TERRARIUMHOUDERS  vzw

Nieuws Flash

Lees hier als eerste alle BBAT-nieuws oa.
    Positieflijsten
    Bondsberichten

• BBAT-nieuws »


- Sponsors in de kijkerAQUARIUMWERELD

"Maandblad voor Aquarium en Terrariumkunde"

Aan het hoofd van het redactieteam van het blad staat
- Freddy Haerens
  Redactie Aquariumwereld
  Groeningelaan 52 bus 51, 8500 Kortrijk
  Tel: 056/221977
  E-mail: (Gelieve Java-script te activeren om dit onderdeel te bekijken)"Aquariumwereld" is het officiële - in full colour - maandblad van de Belgische Bond van Aquarium en Terrariumhouders vzw. Het blad verschijnt elfmaal (*) per jaar voor alle aquarium-, terrarium-, insectarium- en vijverliefhebbers. De leden van de bij de BBAT aangesloten verenigingen krijgen "Aquariumwereld" elke maand in de bus.
(*) juli-augustus is een gecombineerd nummer.

"Aquariumwereld" is een maandblad geschreven door de liefhebber voor de liefhebber. Met medewerking van professionelen uit diverse specialisaties (fotografie, biologie, enz..)
De inhoud wordt vooral gekenmerkt door artikelen die de liefhebber meer inzicht willen geven op de processen die zich afspelen in de kunstmatige ruimte, die een vivarium is.
Aan de allernieuwste ontwikkelingen wordt uiteraard ruim aandacht geschonken. Met als doel het optimale welzijn van alle levende wezens die in een vivarium worden gehouden. Een vivarium kan een aquarium, terrarium of insectarium zijn, maar natuurlijk ook een vijver.

Verder vindt u in "Aquariumwereld" algemene artikelen op vivarium gebied, zoals (verenigings)nieuws, aankondigingen van tentoonstellingen en beurzen, boekbesprekingen, hobby-informatie uit verenigingsbladen, enz. ..

- Bezoek ook de website Aquariumwereld !
- Maak kennis met een online exemplaar Aquariumwereld
   (onderaan de pagina)
- Het vivarium biedt u online een aantal steekkaarten
   van zowel vissen, planten als terrariumdieren

Wilt u ook elf keer per jaar "Aquariumwereld" ontvangen?
Dat kan door u hier te abonneren.
(Inschrijfformulier)
Aanvraag gratis proefexemplaar "Aquariumwereld".(Aanvraagformulier)

Abonneren
(uitsluitend per jaar van januari tot december)
Uw abonnement gaat in na overschrijving van het abonnementsgeld op onze bankrekening, IBAN: BE95 4463 5878 5158 / BIC: KREDBEBB
    t.n.v. Aquariumwereld, Beningstraat 10; 2230 Herselt.
    Of door inschrijving op Aquariumwereld-digitaal
Uw abonnemen stopt automatisch eind december, (alle reeds verschenen nummers van de lopende jaargang zullen worden opgezonden.)
Per post of per e-mail zal dan op het einde van het lopende jaar,
een verderzetting van het abonnement worden gevraagd.
Een jaarabonnement kost: € 26,00.
(Aanbod enkel geldig in België)

voor NEDERLAND:
- Bijdrage: € 50,00 over te maken
         op IBAN: BE95 4463 5878 5158 / BIC: KREDBEBB
          t.n.v. Aquariumwereld, Beningstraat 10; 2230 Herselt.

 BBAT - uitgaven

EEN AQUARIUMWERELD BEGINNEN

Meer info ?   
 

 

 

BBAT-Babbelbox

 

 

Top  

Privacy Policy - Disclaimer