BELGISCHE BOND voor AQUARIUM-en TERRARIUMHOUDERS  vzw

Nieuws Flash

Lees hier als eerste alle BBAT-nieuws oa.
    Positieflijsten
    Bondsberichten

ē BBAT-nieuws Ľ


- Sponsors in de kijker


  Oorsprong
Doelstellingen
Praktische uitwerking

De oorsprong

Onder impuls van de Antwerpse Verbroedering wordt op 10 april 1949 een eerste stichtingsvergadering gehouden in Antwerpen. Een 15-tal aquariumverenigingen besluiten voortaan te gaan samenwerken onder de benaming:
"BELGISCHE BOND VOOR AQUARIUM- en TERRARIUMHOUDERS", afgekort: BBAT.
In datzelfde jaar voegen zich nog 12 andere clubs bij de Bond. Op 2 oktober 1949 wordt een tweede stichtingsvergadering gehouden en wordt een eerste bestuur samengesteld. Er wordt besloten om een rechtsgeldige vzw te worden en in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 1950 verschijnen de officiŽle Statuten van de nieuwe organisatie.

terug

Doelstellingen

In overeenstemming met de nieuwe wet op de vzw's worden de statuten door de Algemene Vergadering van 29 januari 2005 aangepast en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2005. Hieruit halen we het artikel dat de doelstellingen van de Bond moet illustreren.

Artikel. 3. De BBAT heeft tot doel de natuurlijke wetenschappen in het algemeen en de aquarium-, terrarium- vijverstudie in het bijzonder te verspreiden en te bevorderen door o.m.

- de bestaande en eventueel nog op te richten verenigingen aangaande voormelde materie te groeperen en administratief te coŲrdineren.
- hulp bij de oprichting van verenigingen.
- uitgifte van een tijdschrift.
- houden van voordrachten.
- uitwisselen van ervaringen.
- vormen van een bibliotheek en mediatheek ter beschikking van de verenigingen.
- de aangesloten verenigingen te vertegenwoordigen in het buitenland.
- inrichten van tentoonstellingen.
- alle andere activiteiten die dit culturele en wetenschappelijk doel nastreven.

terug

Praktische uitwerking

Om deze doelstellingen na te leven heeft de BBAT een gans programma en dienstenpakket uitgewerkt waarbij in de eerste plaats de werking van de aangesloten verenigingen aandacht krijgt en in de tweede plaats de individuele aquariumliefhebber.

Uit hoofde van zijn statuut als vzw moet telkenjare een ALGEMENE VERGADERING worden gehouden waarop de VERTEGENWOORDIGERS VAN ALLE CLUBS uitgenodigd worden. Zij kiezen de Raad van Bestuur van de Bond. Op deze bijeenkomst wordt de werking van het voorbije jaar besproken en de financiŽle kant van de organisatie bekeken en goedgekeurd.

Tweemaal per jaar, eens in het voorjaar en eens in het najaar, wordt een ADVIESRAAD gehouden waarop ALLE CLUBBESTUREN uitgenodigd worden. Hierop wordt het beleid van de Raad van Bestuur van nabij gevolgd en eventueel bijgestuurd. Nieuwe initiatieven worden hier besproken of er wordt een onderwerp van algemeen belang aangesneden door deskundigen, zoals b.v. "Wat is een vzw?" - "Club en verzekeringen" - "De boekhouding van een vzw", enz...

Sinds 1951 wordt ook ieder jaar een BONDSDAG of NATIONAAL CONGRES gehouden. Hierop worden ALLE LEDEN uitgenodigd. Deze Bondsdag heeft vooral tot doel een ontmoetingsplaats te zijn van aquarium- en terrariumliefhebbers van overal te lande. Contacten leggen met liefhebbers van de andere kant van het land, wisselen van gedachten, ideeŽn delen met andere aquarianen, dat is het hoofddoel van deze dag.

terug

 

 


Deze maand in
- Aquariumwereld -
ons hobbyblad.

juli/augustus 2024

- Waterplanten of moerasplanten ?
- De moeilijke soortbepaling
  bij cryptocorynen
- De kleur van onze crypto's
- Crypto's eenvoudig vermeerderen
- Cryptocorynen voor het
  aquarium met hard water
  en zonder CO2 toevoeging
- Cryptocoryne crispatula
  var. Kubotae
- Crypto's uit Sri Lanka

- BBAT-Info

Meer info ?    
Website Aquariumwereld    

 

 


BBAT - uitgaven

EEN AQUARIUMWERELD BEGINNEN

Meer info ?   
 

 

 

 

Top  

Privacy Policy - Disclaimer