BELGISCHE BOND voor AQUARIUM-en TERRARIUMHOUDERS  vzw

Nieuws Flash

Lees hier als eerste alle BBAT-nieuws oa.
    Positieflijsten
    Bondsberichten

• BBAT-nieuws »


- Sponsors in de kijker


Bewijs van Bekwaamheid - Basiskennis aquariumhouden

De coördinator van de dienst Bekwaamheids-attesten is
- Joris Diopere
  Leiestraat 2A, 8820 Torhout.
  Tel. 050/211973
  E-mail: (Gelieve Java-script te activeren om dit onderdeel te bekijken)


Er zal een Bekwaamheidsexamen ingericht worden
tijdens de LimBeurs, op zondag 7 juli 2024.
Dit zal doorgaan in
Zaal "Karteria", Kluisbergstraat 21 - 3290 Diest.

Men kan deelnemen aan 'Basiskennis aquaristiek'
Deze proef is uitsluitend voor BBAT-leden toegangkelijk
Inschrijven is niet nodig - Deelname is gratis !


Wat is het?

Het Bewijs van Bekwaamheid is een "aquaristisch rijbewijs" dat aantoont dat de houder ervan voldoende basiskennis bezit om de hobby op een verantwoorde wijze te beoefenen.

Hoe bekomt men het?

Om het Bewijs van Bekwaamheid te verkrijgen dient de kandidaat te slagen in een proef waarop 40 meerkeuze vragen zullen gesteld worden.
De kandidaat dient hierbij ten minste 70% van de punten te behalen, t.t.z. 28 van de 40 vragen juist beantwoorden.
De basiskennis van het verantwoord aquariumhouden is de enige voorwaarde tot het behalen van een "Bewijs van Bekwaamheid". Kennis van nomenclatuur en wetenschappelijke benamingen zijn ondergeschikt. Het gaat hier enkel over theoretische kennis.
Als rode draad bij het opstellen van de examenvragen zal de BBAT-uitgave
"Een aquariumwereld beginnen" gehanteerd worden, doch ook andere vragen in verband met de hobby kunnen gesteld worden. (*)
De proef staat open voor alle houders van een BBAT-lidkaart en hun inwonende gezinsleden.
Deelname aan de proef is gratis en zal, zolang de huidige wetgeving van kracht blijft, enkel geschieden op basis van vrijwilligheid. Deelnemers die niet geslaagd zijn kunnen de proef nogmaals afleggen met een tussenperiode van ten minste 6 maanden.Ter voorbereiding van de proef wordt bij de BBAT verenigingen een vragenreeks ter beschikking gesteld. Clubs kunnen hun leden op de proef voorbereiden door de vragenreeks als leidraad bij de verenigingsavonden te gebruiken.

Data en plaats waar de proef doorgaat worden kenbaar gemaakt via Aquariumwereld en via de verenigingen.
Alle BBAT-leden kunnen hiervoor inschrijven, hetzij via hun vereniging, hetzij rechtstreeks bij de commissie.

Toekenning en Uitreiking.

Het "Bewijs van Bekwaamheid" zal toegekend worden door de BBAT-Commissie "Bewijs van Bekwaamheid", onder toezicht van het BBAT-hoofdbestuur.
Het zal op naam van de deelnemer afgeleverd worden en zal getekend zijn door twee BBAT-gemachtigden.

Méér info?

Voor mee inlichtingen omtrent deze service van BBAT verwijzen wij naar uw clubbestuur.
(*) Een vragenreeks is hier te downloaden, (in een gezipt-PDF-bestand )
     Enkele vragen online beantwoorden kan hier

 

terug naar index

 

 


Deze maand in
- Aquariumwereld -
ons hobbyblad.

juni 2024

- Triglachromis otostigma
- Carinotetraodon travancoricus
- Anubias barteri var.
  nana- dwergspeerplant
- Levende Artemia uit de tuinvijver
- Het softkoralenaquarium
- Een spiegelvijver aanleggen

- BBAT-Info

Meer info ?    
Website Aquariumwereld    

 

 


BBAT - uitgaven

EEN AQUARIUMWERELD BEGINNEN

Meer info ?   
 

 

 

 

Top  

Privacy Policy - Disclaimer